Slide

K&L coördinatie

Kabel- en leiding coördinatie zorgt er voor dat de geplande bouwactiviteiten zo min mogelijk hinder ondervinden van aanwezige kabels en leidingen.

Read More

Slide

Spoorse kabels en leidingen

Fodere heeft jarenlange ervaring met de aanleg en engineering van kabels en leidingen in een spoorse omgeving. Read More
Slide

EGP Tube

De EGP-tube is een slimme boorbuis en methode die door Fodere samen met WaveRail en Kouwenberg Infra is ontwikkeld. Door het toepassen van de EGP-tube is een ontvangstkuip om de boring te kunnen maken niet nodig. Read More
Slide

WAT company K&L

Fodere participeert in de WAT company k&l. De WAT-company k&l is de intermediair tussen ZZP kabel en leidingspecialisten en opdrachtgevers. Read More

Wie zijn wij

Fodere is een bedrijf wat gespecialiseerd is in alle aspecten rondom aanleg en beheer van ondergrondse infrastructuur. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van innovatieve methodes zoals non-destructieve opsporingsmethodes, sleufloze technieken en GIS-technieken.

K&L Coördinatie

Verplaatsen of beschermen kabels en leidingen t.b.v. infrastructurele projecten

Spoorse k&l

Engineering en begeleiding van spoorse kabel en leidingtrace's

Droge blusleidingen

Engineering van droge blusleidingsystemen

Engineering van k&l trace's

Engineering van kabel en leidingtrace's

Sleufloze Technieken

Advies over toepassing sleufloze technieken bij aanleg van ondergrondse infrastructuur

Wat company k&l

Professionals in de ondergrondse infra
DSC_0083

Uitgangspunten

Bij het zoeken naar oplossingen in de ondergrond kijken wij naar traditionele maar ook vaak naar innovatieve oplossingen. Uitgangspunten zijn hierbij kosten reductie, beperking overlast omgeving, integraliteit ontwerp en duurzaamheid.

  • Ernest-Jan Achterhuis

    Eigenaar

    Heeft een zeer ruime ervaring met kabel en leiding projecten. En is gespecialiseerd in sleufloze aanleg technieken, GVK (blus)leidingen, aanleg en engineering van spoorse k&l en aanleg en engineering in complexe stedelijke omgevingen.

Free quote to contact us